Makaker


Tolv arter av makaker finns spridda över stora områden i sydöstra Asien, på de stora öarna i Indonesien, och med en art i Japan. Helt skild från de andra lever en trettonde art - magoten. Den finns i Algeriet och Marocko samt på Gibraltarklippan: "I Europa är deras förekomst inskränkt till Gibraltars klippor, där de sedan obestämbar tid, för närvarande omhuldad och skonad av fästningens besättning, en af öfver tjugo individer bestående flock magoter, eller stubbsvansade markattor, ännu uppehålla sig."

Brehm i boken Från Nordpolen till Eqvatom från 1890

Det finns 13 arter av makaker (Släktet Macaca) spridda över stora delar av sydöstra Asien och Indonesien. En art, magoten, finns i nordvästra Afrika, och den är också införd till Gibraltarklippan i Europa.

Makakerna påminner ganska mycket om markattorna, men nosen är något längre och pannan mer utskjutande. Makakerna har kindpåsar, i vilka de kan transportera föda. Sittvalkarna är tydliga och hos alla arter utom hos celebesmakaken väl åtskilda. Svanslängden är mycket variabel. Hos en del arter är den lika lång som hos markattorna, medan den är mycket obetydlig hos andra. Hos t.ex. björnmakaken är svansen endast ca 7 cm lång och helt kal. Även hos den japanska makaken år svansen mycket kort.

Världens makaker

Släktet Macaca


Skriv en kommentar

Makaker.se - För dig som vill lära dig mer om makaker