Assammakak


Assammakak (Macaca assamensis) är en primat i familjen markattartade apor som förekommer i södra Asien.

Denna makak har en gulgrå till brun päls. I ansiktet är huden mörkare brun till violett. På hjässan har individerna en mittbena. Den korta svansen är väl täckt med hår. Kroppslängden (huvud och bål) är mellan 51 och 73 cm och därtill kommer en 15 till 30 cm lång svans. Vikten är mellan 5 och 10 kg.

Utbredningsområdet sträcker sig från Nepal och södra Tibet över Bhutan, Indiens nordöstra provinser (däribland Assam), norra Bangladesh, Burma, sydöstra Kina (till exempel Yunnan och Guangxi) samt Laos till norra Thailand, centrala Vietnam och möjligen till nordligaste Kambodja.

Habitatet utgörs av tropiska och subtropiska städsegröna skogar i låglandet och på bergstrakter som vanligen är upp till 3 000 meter höga, i sällsynta fall upp till 4 000 meter.

Assammakak är aktiv på dagen. Den vistas tidvis i växtligheten och under andra tider på marken. Arten är allätare och livnär sig av frukter, blad, ryggradslösa djur och frön.

Enligt en studie som utfördes 2007 i Langtang nationalpark i Nepal var de 213 assammakaker som hittades i den 113 km2 stora regionen fördelade på nio flockar. Flockarna hade 13 till 35 medlemmar. Könsfördelningen i flockarna var 31 % vuxna honor, 16 % vuxna hannar och deras ungar från olika kullar.


Skriv en kommentar

Makaker.se - För dig som vill lära dig mer om makaker