Japansk makak


"Den japanska makaken erbjuder enastående vittnesbörd om apornas inlärningsförmåga. Flera stammar har undersökts av japanska forskare. En lever i norra Japans höga bergstrakter där snön ligger djup på vintern. Forskarna såg hur aporna utvidgade sitt område till en del av skogen som de inte hade undersökt tidigare. Där fanns bland annat några varma vulkaniska källor.

Aporna undersökte dem och fann att det varma vattnet kunde erbjuda härliga bad. Några prövade. Snart hade vanan spritt sig, och numera badar alla aporna varmbad under vintern."

David Attenborough i boken Liv på jorden från 1979

Den japanska makaken (Macaca fuscata) tillhör familjen Cercopithecidae, som med ett dussin arter har en vid utbredning i sydöstra Asien. Den japanska makaken har den östligaste spridningen i släktet och går längst norrut av alla nutida apor. Shimokitahalvön ar så långt norrut som den japanska makaken finns. Den förekommer bara i den japanska övärlden och tros ha vandrat österut från den asiatiska kontinenten under pleistocen. Macaca robustus, som man funnit fossil av vid utgravningar i Zhoukoudian (där benen av pekingmänniskan, Sinanthropus pekinensis, upptäcktes) är nära släkt med den japanska makaken.


Skriv en kommentar

Makaker.se - För dig som vill lära dig mer om makaker