Föda för Japansk makak


Japanska makaken är allätare. Den är emellertid huvudsakligen växtätare, dock ingår stora kvantiteter insekter.

Födovanorna växlar mellan olika flockar, vilket visar, att en viss matvana, som inkluderar eller utesluter ett visst födoämne, överförs socialt till nästa generation i flocken. Viktiga delar i växtfödan är frukter, blommor, späda skott, blad och växtmärg. Alla flockar har ungefär ett hundratal olika sorters föda. Man vet, att varje flock har ett huvudsakligt födoämne vid varje årstid. Så äter t.ex. japanska makaken på Takasakiyamaberget huvudsakligen skott av lövfällande träd på våren, färska blad och hallon i maj, de söta frukterna av Aphananthe aspera och kastanjer från september till oktober. I snöiga områden lyckas japanska makaken klara sig på bark eller vinterskott på lövfällande träd som lönn och bok, som den skalar loss med hörntänderna. Många flockar äter insekter, t.ex. skalbaggar, myror och gräshoppor. Vissa flockar äter också krabbor, musslor och fågelägg.


Skriv en kommentar

Makaker.se - För dig som vill lära dig mer om makaker