Förekomst och ekologi för Japansk makak


Förekomst

Japanska makaken finns på öarna Honshu, Shikoku och Kyushu. Gränsen i söder går vid Yakushimaön. Japanska makaken lever i berg, som i äldre tider var otillgängliga för människan. Längre tillbaka förekom de troligen också på slätter och i skogar.

Deras livsmiljö varierar mellan subarktisk tempererad lövfällande skog i bergen på nordligaste och mellersta Honshu till städsegrön skog i södra Japan och subtropisk vegetation på Yakushimaön. Detta visar japanska makakens stora anpassnings förmåga.

Ekologi

Den japanska makaken är en av de få primater, som kan överleva i ogynnsamma bergsområden med rikliga snöfall på vintern. Den kan sägas ha anpassat sig både till ett liv i träden och på marken. När den skall ta sig fram över längre sträckor går den oftast på marken. När den äter eller vilar, kan den hålla till antingen i träden eller på marken, medan den på natten mest uppehåller sig i träden. På marken går den på alla fyra, men ibland kan man se den gå på två ben med mat i båda händerna. Individer, som lever nära kusten, lär sig ofta att simma i havet.


Skriv en kommentar

Makaker.se - För dig som vill lära dig mer om makaker